BLOGUMU ZİYARET ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM...

5 Ekim 2015 Pazartesi

CAD CAM Programları ve linkleriEndüstride en çok kullanılan CAD / CAM  Programları şunlardır :

·         AutoCAD                http://www.autodesk.com.tr/products/autocad/overview

·         Unigraphics NX       http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/

·         PowerMILL            http://www.delcam.com.tr/software/index.asp

·         ProENGINEER       http://www.ptc.com/product/creo/proengineer

·         CATIA                    http://www.3ds.com/tr-tr/

·         MASTERCAM       http://www.mastercam.com/en-us/

·         SolıdWorks             http://solidworks.com.tr

·          SolıdCAM              http://www.solidcam.com

·         IronCAD                 http://www.ironcad-turkey.com

4 Ekim 2015 Pazar

CNC tezgahlarında en çok karşılaşılan terimler ve anlamları

        Çeşitli CNC Teknik Terimlerin Dilimize Çevirisi

½ Axis Milling: CNC FrezeTezgahında aynı anda XY, XZ veya YZ eksenleri hareket eder.
Üçüncü eksen hareketi ardından gelir .
Örneğin ; Delik delme, klavuz çekme, sabit derinliklerde cep boşaltma.

2 Axis Turning (Lathe): 2 Eksen standart torna. Burada XZ eksenlerinde hareket vardır.
Tornada X ekseni çap, Z ekseni ise parçanın boyuna olan hareketi temsil eder.

3 Axis Milling: 2 ½ eksen harekete ilave olarak aynı anda XYZ eksenleri hareket edebilir.
Örneğin ;  vida takımı ile helisel hareket ile erkek veya dişi vida açma.

4 Axis Turning (Lathe): 4 Eksen torna olarak adlandıran bu tür tezgahlarda, torna aynasına bağlanan 
parçayı aynı anda iki takım birden keser.
Her bir takım karşılıklı duran ayrı bir tarete bağlıdır ve taretler senkronize olarak çalışır.

CNC TAKIM TEZGAHLARI İÇİN İDEAL ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

CNC TAKIM TEZGAHLARI İÇİN İDEAL ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

      CNC tezgahlarının sağlıklı çalışabilmeleri için yüksek derecede temizliğe sahip çevre koşullarına ihtiyaç vardır. 
     Tezgah imalatçısı firmalar tarafından önerilen ideal çalışma ortamı koşulları şunlardır:

a)      Tezgah kontrol üniteleri ısı, ışık, rutubet, vibrasyon ve voltaj değişmelerinden etkilendiği için bu hususlara dikkat edilmeli.
b)      Çalışma ortamı sıcaklığı ve rutubet oranı tezgah imalatçısı firmanın tavsiye ettiği değerler  
arasında olmalı.
       c)   Vibrasyon 0.5 g altında olmalı.
       d)   Kabul edilebilir voltaj değişmeleri +% 10, -%10
       e)   Voltaj düşmeleri maksimum 2.5 dalga olmalı.


       Eğer tezgahın çalışma ortam koşulları bu standart değerlere uymuyorsa imalatçı firma bakımla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyebilir.

CNC takım tezgahlarının çeşitleri

CNC TAKIM TEZGAHI ÇEŞİTLERİ

1) CNC TORNA TEZGAHLARI

2) CNC FREZE TEZGAHLARI

3) CNC İŞLEME MERKEZLERİ

4) CNC MATKAP TEZGAHLARI

5) CNC TAŞLAMA TEZGAHLARI

6) CNC PRES VE ZIMBALI DELİCİLER

7) TEL EREZYON TEZGAHI

8) ALEVLE KESME TEZGAHLARI

9)DİGER TÜR CNC TAKIM TEZGAHLARI

DNC ne demektir ?

DNC TEZGAHLARININ TANIMI VE ÖNEMİ

       Direkt Sayısal Kontrol ( DNC ), bir ana bilgisayar yardımıyla bir ya da birden fazla CNC takım tezgahının kontrol edilmesidir. 

       DNC ' de temel düşünce NC programı aktarma, saklama, işleme ve rapor işlemlerini gerçekleştirmektir. 

       Bu sistemde parça programı direkt olarak bilgisayardan CNC tezgahı ile bilgisayar arasında çift yönlü ( Tezgahtan bilgisayara, bilgisayardan tezgaha ) veri transferi vardır.
        
       DNC Sisteminin Temel Özellikleri :

- NC programının yönetimi ve programın elde edilmesi kolaydır.

- Birden fazla CNC tezgahı ile kullanılır.

- Uzun NC programlarının saklanma ve tezgahlara aktarılmaları mümkündür.

- İstenilen programlara ulaşmak ve programlarda değişiklikler yapmak kolaydır.

- Çift yönlü veri transferinde büyük ölçüde güvenlidir.

- Esnek imalat sistemleri ( FMS ) ile entegre edilebilir.


CNC ne demektir?

       ISO :  Uluslararası Standartlar Organizasyonu ( Kuruluşu )

     1. NC (NUMERİCAL   CONTROL)

Sayısal kontrol (NC –Numerical Control), takım tezgahlarının sayı harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesidir. Komutlar ilgili takım tezgahına veri blokları şeklinde yüklenir. Her veri bloğu tezgahın anlayabileceği bir dizi komuttan meydana gelir. Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır.

      2. CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) 

Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC- Computer Numerical Control), takım tezgahlarının sayısal komutlarla bilgisayar yardımıyla kontrol edilmesidir. 
                        
CNC Tezgahlarda, NC tezgahlardan farklı olarak bir bilgisayarlı kontrol ünitesi bulunur. Böylece NC programları ,kesicilerle ilgili bazı teknik ve ofset bilgileri kalıcı olarak tezgah hafızasında saklanabilir. Ayrıca imalatın her aşamasında programa müdahale edilir ve programda istenilen değişiklikler yapılır. Bilgisayardaki programda ,tezgahların hareketlerini kontrol etmek için harfler ve sayılardan oluşan komutlar kullanılır. (G ve M harfleri) Mesela programda G00 kodu ,takımın talaş kaldırmadan , koordinatları belirtilen noktaya gitmesini sağlamak için kullanılır.Aynı şekilde M03 ; takımın bağlı bulunduğu mili ,saat yönünde harekete başlatır ve belirli bir devirde dönmesini sağlar. M05 kodu ise , takımın bağlı bulunduğu milin durmasını sağlar. Endüstride kullanılan tüm CNC tezgahlarında, G (İngilizce okunuşu- ciy) ve M (İngilizce okunuşu - em ) kodları olarak ifade edilen bu özel kodlar  ISO (Uluslararası Standartlar Kuruluşu)tarafından standartlaştırılmıştır.


İlk CNC freze tezgahından günümüze NC teknolojisi hemen her alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.          Bu uygulamalardan bazıları şunlardır; tornalama, frezeleme, delme, taşlama, alevle kesme, bükme, form verme, üç boyutlu ölçme, elektro erozyon ve robot uygulamaları.

CNC TEZGAHLARDA KONTROL SİSTEMLERİ

         KONTROL SİSTEMLERİ :

     Endüstride en çok kullanılan Kontrol sistemleri şunlardır :

1.      Fanuc Kontrol Sistemi.

2.      Siemens  Kontrol Sistemi.

3.      Heidenhain Kontrol Sistemi.

4.      Mazatrol Kontrol Sistemi.

5.      Özel Kontrol Sistemleri.

    Fanuc ve Siemens kontrol sistemleri ;

CNC tezgahlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. ISO kodları ( M ve G kodları ) ile
programlama yapılmakta ve her kesici hareketi için bir G kodu kullanılmaktadır.
   
 ISO kodlama sistemini kullanan bir çok tezgah vardır.
Ancak G00 , G01 , G02 , G03 gibi temel kodların kullanımı diğer kontrol sistemleri ile aynı olmakla birlikte çevrim kodları ( döngüler ) farklı yazılmaktadır.
Bu firmalar arasındaki rekabetin sonucudur.

Çevrim ( Döngü ): Birden fazla operasyonu otomatik olarak yapan kodlara “çevrim” denir.

      Mazak ve Heidenhain gibi Kontrol Sistemleri ;

Diyalog ( soru – cevap ) yöntemini kullanmaktadır.

Soru – cevap yönteminde G kodlarını ezberlemeye gerek yoktur. Kullanıcı operasyon tipini menüden seçer , gerekli parametreleri girerek programlama yapar.

CAD CAM HAKKINDA BİLGİ

CAD/CAM SİSTEMLERİ

CAD-Computer Aided Design (BDT-Bilgisayar destekli tasarım)
CAM-Computer Aided  Manufacturing (BDÜ-bilgisayar destekli üretim)
CAD , Bilgisayarı tasarımın oluşturulmasında ve üzerinde değişiklikler yapılmasında kullanan , ürünün ekranda izlenmesine imkan veren işlemlerin bütünüdür. BDT (CAD) , BDÜ (CAM)  ile birleşerek bir entegrasyon olarak kullanılmaktadır. Günümüzde pek çok üretim tesisinde  BDT , tek başına kullanılmaktadır. BDT ‘nin üretim sistemlerindeki rolü ;  ‘’ürün tasarımını ‘’ gerçekleştirmek ve üretim için gerekli olan veri tabanını hazırlamaktır. Üretebilecek parça boyutlarının yanında gerekli tüm teknik bilgileri bu veri tabanında toplayıp saklamak mümkündür.

21 Mayıs 2015 Perşembe

11 Mayıs 2015 Pazartesi

Ulead GIF-X 2.0 Plugin kurulumu ( Resimli anlatım )Ulead GIF-X 2.0 Plugin kurulumu ( Resimli anlatım )


plugin indirme adresi...

Plugin klasörümüzü çift klik ile açıyoruz…İçinde 4 tane dosya var , En alttaki


Uygulama dosyasını  çalıştırıyoruz…


Continue ye basıyoruz..


Bekliyoruz…

10 Mayıs 2015 Pazar

Matercam de Kontur takım yolu kullanarak resim işlemek nasıl olur ?

Arkadaşlar merhabalar....
Bu dersimizi de Mastercam'e herhangi bir logo , rölyef veya resim nasıl transfer edilir?
Alınan resim üzerinde düzenlemeler nasıl yapılır?
Takım yolları nasıl çıkarılır ve post alıp tezgaha nasıl gönderilir? v.b  soruların cevabını bulacaksınız...


Dersi izlemek için lütfen BURAYA tıklayınız....

Keyifli seyirler diliyorum...

DİŞİ ŞİŞE KALIBI(CAVİTY) İŞLEME DERS-3 İNCE İŞLEME ( SURFACE FİNİSH FLOWLİNE TOOLPATH )

Arkadaşlar Şimdide Son dersimize geldik...

Bu derste Kaba olarak işlediğimiz şişenin ince ( Finish ) işlemesini yapacağız...


Daha sonra Post alma işlemini göreceğiz.....Dersi izlemek için lütfen BURAYA tıklayınız....

Keyifli seyirler diliyorum...

Umarım faydalı olmuştur....

DİŞİ ŞİŞE KALIBI(CAVİTY) İŞLEME DERS-2 KABA İŞLEME ( ROUGH POCKET TOOLPATH )

Arkadaşlar 1. Derste kaldığımız yerden devem ediyoruz....

Bu dersimiz de çizimini yaptığımız Şişenin Kaba işlemesini yapacağız...Dersi izleyebilmek için lütfen  BURAYA  tıklayınız...

Keyifli seyirler diliyorum....

MASTERCAM DE 3 EKSEN DİŞİ ŞİŞE KALIBI (CAVİTY) İŞLEME DERS-1 ( ÇİZİM )

Arkadaşlar merhabalar....

Bir şişe imalatı nasıl yapılır ? Bunun için önce tasarım yapılmalıdır...


Mastercam de basitçe bir şişe tasarımının nasıl yapıldığını öğrenmek ister misiniz?


Yeni başlayanlar için faydalı olacağı ümidiyle sizlere 3 seriden meydana gelen bir ders anlatımı 

 hazırlamaya çalıştım....

Bu derste çizim aşamasını bulacaksınız,,,Dersi izlemek için lütfen BURAYA  tıklayınız...


Keyifli seyirler diliyorum...

9 Mayıs 2015 Cumartesi

Ulead GIF-X.Plugın2.0 pluginin kurulum anlatımı ( video)

Sevgili arkadaşlar merhabalar....

Bu paylaşımım da sizlere çoğu arkadaşımızın kurulumunda problemle karşılaştığı , Keyifli seyirler diliyorum...

23 Nisan 2015 Perşembe

15 Nisan 2015 Çarşamba

Üç aylarınız mübarek olsun

Tüm İslam aleminin Mübarek üç aylarını en içten dileklerimle kutluyorum...

Dua ile efendim...


21 Mart 2015 Cumartesi

18 Mart 2015 Çarşamba

16 Mart 2015 Pazartesi

SolidWorks Programında Ampül tasarımı

Arkadaşlar merhabalar....
Solidworks programında Part ve assamly uygulamasına bir örnek paylaşmak istiyorum...
Bu sunumda Bir ampül tasarımı aşama aşama uygulanmıştır...
Yeni kullanıcıların ufkunu açacağını zannediyorum...


İzlemek için Resime tıklayınız...

Faydalı olması ümidiyle...
Keyifli seyirler....

7 Mart 2015 Cumartesi

Araba motorunun 3 boyutlu tasarımı

Arkadaşlar sizlerle solid de çizilmiş ve animasyona dönüştürülmüş bir paylaşımda bulunayım....

İşlem sırası :

1. Araba motorunun bütün parçaları ( standart olanlar hariç )3 boyutlu olarak çizilir.
2. Çizilen parçalar Montaj ( Assambly ) sayfasına ana parçadan başlayarak transfer edilir.
3. Çalışmaya Animasyon ( hareket ) verilir..


Videoyu izlemek için BURAYA tıklayınız...

Keyifli seyirler diliyorum...

28 Şubat 2015 Cumartesi

COREL PAİNT SHOP ARAYÜZ DERSLERİ 3

Corel Paint shop programında Bozulan Ekran ayarları nasıl düzeltilir…

Sevgili PSP severler Merhabalar…

Bütün programlarda olduğu gibi ,
Paint shop programında Ekranımız da bazen bozulmalar oluyor…
Çizimimiz ekranda tam ortalı olmuyor…
Materyal ve layer paletleri daha önceki gibi yerinde değil.. Default değerlerim kayboldu…
Ne yapacağım… Programı açıp kapattım ama yine de düzelmedi diyorsanız….
Paniğe hiç gerek yok...
Bu amaçla sizlere bir ders hazırladım…
Bu anlatımın çizimlerinizde size faydalı olacağı ve  hız kazandıracağı kanaatindeyim…

Umarım faydalı olur...

Videoyu seyretmek için BURAYA tıklayınız…

COREL PAİNT SHOP ARAYÜZ DERSLERİ 2

Corel Paint shop programında Kısa yol atama nasıl yapılır…

Sevgili PSP severler Merhabalar…

Bütün programlarda olduğu gibi ,
Paint shop programında da  seri bir şekilde çizim yapabilmek çok çok önemlidir…
Sık sık kullandığımız komutlara kısa yol atayarak çalışmak bize hız ve zaman kazandıracaktır…
Bu amaçla sizlere bir ders hazırladım…
Bu anlatımın çizimlerinizde size hız vereceği kanaatindeyim…

Umarım faydalı olur...

Videoyu seyretmek için BURAYA tıklayınız…

COREL PAİNT SHOP ARAYÜZ DERSLERİ 1

Mirror ve Retourner Komutlarını  Programa eklemek

Sevgili PSP severler Merhabalar…

Arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi , Paint X6 programında İmage menüsü altında 
Mirror ve Retourner    ( Flip ) komutları bulunmuyor…
Alt versiyonlarda bu komutları kullanmaya alışkın olanlar haliyle bu eksiklikten dolayı 
benim gibi bayağı sıkıntı yaşıyorlardır…
Bu sorunu çözmek ve sizlere yardımcı olabilmek amacıyla bir ders hazırlamanın faydalı olacağı kanaatine vardım… 
Umarım faydalı olur…


Videoyu seyretmek için BURAYA tıklayınız…

27 Şubat 2015 Cuma

Tarçın ve Bal'ın faydaları

TARÇINLI BAL MUCİZESİ

Tarçınlı Balın Hazırlanışı: Önce bir bardak suyu kaynatın, sıcak suya tarçın koyun ve demlenmeye ve soğumaya bırakın. Kaynar suya bal koymayın. Sıcak su baldaki enzimleri öldürür. Su oda sıcaklığına geldiğinde tarçının iki katı kadar bal ekleyin. Yatmadan bardağın yarısını için ve diğer yarısını sabaha bırakın.


İlaç firmaları bu bilgilerin yayılmasından hoşlanmayacak, çünkü tarçınlı bal düzenli kullanıldığında pek çok ilaçtan daha sağlıklı ve daha etkili bir ilaç.

Bal ve Tarçınla İlgili Gerçekler: Bal ve tarçın karışımının pek çok hastalığı iyileştirdiği biliniyor. Bir yan etkisinin olmaması da cabası. Şekerli olmasına rağmen doğru miktarda alındığında diyabet hastalarına dahi zarar vermiyor. Batılı bilim insanlarının araştırmalarına göre:

Kalp Hastalıkları: Bal ile toz tarçını karıştırın ve kahvaltıda kızarmış ekmekle yiyin. Kolesterolü düşürür ve muhtemelen kalp krizini önler. Tarçınlı balın düzenli olarak tüketilmesi kalp vuruşlarını güçlendirir. Yaşlandıkça atar damarlar ve toplar damarlar esnekliklerini kaybediyor ve tıkanıyor. Tarçınlı bal ise damarları yeniden canlandırıyor.

Tereyağlı kahvenin faydaları

Beslenmede yeni trend kahveye şeker yerine bir kaşık tereyağı veya hindistancevizi yağı eklemek.
ABD'de, duble espressonun içine 2 çeşit yağ konulmasının diyet yapanlara yardımcı olduğu iddia ediliyor. Uzmanlar kahveye tereyağı atmanın vücut için şekerden daha iyi olabileceğini belirtti. Tereyağlı kahveyi popüler yapan kişi ise, Tibet'de tırmanış yaparken enerji vermesi için tereyağlı kahve servis edilen Dave Asprey. Dağcılar, tereyağlı kahveyi hem dikkati artırmak hem de enerji almak için kullanıyor.
Dave Asprey kendisi üzerinde denediği yüksek yağ, düşük karbonhidratlı diyetle hem kilo verilebileceğini hem de kronik hastalıklardan ve halsizlikten korunulabileceğini iddia ediyor. Asprey'in iddiasına göre eğer karbonhidrat ile beslenmezseniz vücut yağ deposunu kullanmaya başlayarak kilo almaya başlayacaktır.

25 Şubat 2015 Çarşamba

PC Almak istiyorum.... Nasıl bir kasa işimi görür...

Arkadaşlar Merhabalar....., 

Bu gün sizinle bana en çok sorulan bir sorunun cevabını vermek istiyorum..*** Yeni bir PC almak istiyorum…. Hangi özelliklerde  bir PC almalıyım…

Şayet  1500- 2000 YTL arasında imkanınız varsa aşağıdaki PC’yi almanızı öneririm…

Ekran kartını imkanınız ölçüsünde daha sonra yükseltebilirsiniz….

Monitörünüzün de en az 22” ve DVI girişli olmasını  tavsiye ediyorum…

Bu kasa Rahatlıkla 1500 YTL'ye toplanır...

Monitör artık size kalmış....


 

ANAKART

 

ASUS M5A97 EVO R2.0 AMD 970/SB950 AM3+ DDR3 2133MHz (O.C.)22 Şubat 2015 Pazar

Program kurmadan youtube dan video indirme yöntemi

Arkadaşlar , Ben video indirme programı kurmak istemiyorum , 
internet download manager programım çalışmıyor diyorsanız , 
PC de kullanılan tarayıcıdan kaynaklanan problemlerden dolayı bazı videoları youtube dan indirememek gibi bir problem yaşıyorsanız lütfen videoyu izleyiniz...

Videoyu izlemek için BURAYA tıklayınız.....
Faydalı olması dileğiyle...

15 Şubat 2015 Pazar

Mastercam de Surface uygulaması

Arkadaşlar Mastercam de surface komutlarından bir kaç tanesini kullanmayı öğrenelim...
Bunun için Yapacağımız uygulama olarak ; 
Tenis Topu tasarımını seçtim

Kullanılacak komutlar :
  1. Revolved surfaces
  2. Project
  3. Offset contour
  4. Swept surfaces
  5. Trim surfaces
  6. Mirror        

Videoyu seyretmek için BURAYA tıklayınız...

Keyifli seyirler diliyorum

9 Şubat 2015 Pazartesi

İndirdiğimiz Autocad programının kurulması

Bir önceki derste autodesk firmasından indirdiğimiz programı birlikte kuralım...

 Audesk firmasının kendi sitesinden indirdiğimiz programını kurmak içinDosyasını çalıştırıyoruz….

Karşımıza aşağıdaki pencere gelir…Install butonuna basıyoruz…

Autocad programı nasıl Download edilir?

AUTOCAD’İN DOWNLOAD EDİLMESİ NASIL OLUR?


Browser’ımıza  Autodesk Türkiye yazıp enter’a basıyoruz…

Autodesk’in sitesine giriyoruz…

                Açılan sayfada                  

 yazan yere tıklıyoruz.


Sol yanda en üstteki  
         

                                                                 yazan yere tıklıyoruz…

Açılan sayfada Ücretsiz deneme sürümünü seçiyoruz…Üstteki işaretli seçenek Windows işletim sistemi olan PC’ler içindir…

Şayet PC’nizde machıntosh işletim sistemi yüklüyse alttaki seçeneği işaretleyiniz…