BLOGUMU ZİYARET ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM...

4 Ekim 2015 Pazar

CAD CAM HAKKINDA BİLGİ

CAD/CAM SİSTEMLERİ

CAD-Computer Aided Design (BDT-Bilgisayar destekli tasarım)
CAM-Computer Aided  Manufacturing (BDÜ-bilgisayar destekli üretim)
CAD , Bilgisayarı tasarımın oluşturulmasında ve üzerinde değişiklikler yapılmasında kullanan , ürünün ekranda izlenmesine imkan veren işlemlerin bütünüdür. BDT (CAD) , BDÜ (CAM)  ile birleşerek bir entegrasyon olarak kullanılmaktadır. Günümüzde pek çok üretim tesisinde  BDT , tek başına kullanılmaktadır. BDT ‘nin üretim sistemlerindeki rolü ;  ‘’ürün tasarımını ‘’ gerçekleştirmek ve üretim için gerekli olan veri tabanını hazırlamaktır. Üretebilecek parça boyutlarının yanında gerekli tüm teknik bilgileri bu veri tabanında toplayıp saklamak mümkündür.


CAM sistemlerinde prensip, üretimin bütün safhalarında bilgisayar yardımının alınmasıdır. Tezgahların kontrolü işlem planlaması malzemelerin taşınması kalite kontrol  safhaları bu sistem içerisinde bilgisayarın kullanılma yerleridir. Bu açıdan  BDÜ genel olarak bir hammaddeyi  satışa hazır hale gelmiş ürüne çeviren  bilgisayar kontrollü üretim teknikleri ve  onların ön hazırlık basamaklarının tümü olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan BDÜ dendiğinde bilgisayar kontrollü tezgahlar ile yapılan üretim anlaşılmaktadır. Bu tezgahlar BDÜ’nün sadece bir bölümü olup üretilecek parçalar için gerekli    tezgah programları “Bilgisayar Destekli İşlem Planlama” programları yardımı ile hazırlanır ve  tezgah hafızasına yüklenir.
CAD/CAM sistemi, işletmelerdeki verimliliği arttırmak için tasarım ve imalat sürecinin bilgisayar ortamında birleştirilmesi işlemidir.
CAD/CAM kullanıcısı , tasarım ve üretim yazılımlarını kullanarak; önce ürünün teknik resmini ve modellemesini gerçekleştirir. Daha sonra bu çizimden yararlanarak parça üretimi için gerekli olan NC  kodlarını bilgisayar yardımıyla üretir.
CAD/CAM sistemleri ayrıca üç boyutlu modellerin montajını görme ve analiz etme kolaylığı sağlar. Böylece, iş parçasının, üretimine geçilmeden önce güvenirliği ve dayanıklılığı test edilerek olası hatalar baştan düzeltilebilir.

 CAD/CAM sistemlerinde yüzeyi, bir parçanın kabuğunun matematiksel temsilidir. Parçanın kabuğu (shell) bir çadırın sıkıca bağlanarak gerilmiş bezine benzetilebilir. Bu iki ucu arasındaki eğimli yüzey, yüzlerce düz yüzey ile tanımlanır. Eğri yüzeyleri tanımlamak için kullanılan düz yüzeylerin hesaplanmasında CAM sistemleri, NURBS (Non uniform Rational B-Spline) gibi çeşitli standartlardan yararlanır.
  CAD/CAM sistemlerindeki gelişmeler 1950’li yıllarda MIT’ın NC tezgahı üretimi çalışmaları sırasında başladı. MIT, televizyona benzeyen ilk grafik ekranı ( CRT- cathode ray tube) Whirlwind bilgisayara bağlayarak basit resimler üretti. Bunu, en yaygın programlama dili APT’nin (Automatically programmed tools) geliştirilmesi izledi.  
   Ivan sutherland’ın 1962 yılında tez olarak yayınladığı Sketch pad sistem, CAD’ın  kilometre taşıdır. Çeşitli grupların bu tez üzerinde yaptıkları geliştirme çalışmaları sonucu Bilgisayar destekli Tasarım (CAD) kavramı ortaya çıkmış ve kullanılmaya başlanmıştır.
  1970 yıllardaki gelişmeler arasında IGES  (ınitial Graphics Exchange Speci fication) kullanımı da yer almıştır.  1970’ler ayrıca bilgisayar tasarım uygulamaları olarak bilinir. Turnkey (Hazır) sistemler, tasarımcılara model ve çizim yapabilmeleri için üç boyutlu merkezileştirilmiş veri tabanları sağladı. Bu sistemler başlangıçta tel çerçeve ( wireframe) modellemeye destek vermekte, yüzey (surface) uygulamaları ise kısıtlı kalmaktaydı.
  80’li yıllar CAD/CAM teknolojisinin başını çektiği yıllar olarak sayılabilir. Bu dönemde yeni teoriler ve algoritmalar geliştirildi. Temel hedef, geleceğin fabrikasını kurmak için tasarım ve imalatın değişik öğelerini bütünleştirerek otomasyona geçmekti.
  Günümüzde CAD / CAM sistemlerinin modern üretim ortamları için tasarımdan imalata kadar geçen süreç içinde kaçınılmaz bir gereksinim olduğu bilinmektedir. Şu anda ülkemizin önde gelen büyük , orta  ve küçük ölçekli bir çok firmasında CAD / CAM sistemleri kullanılmaktadır.Bu programlarda CNC kodlar otomatik olarak türetilmektedir.

Endüstride en çok kullanılan CAD / CAM  Programları şunlardır :

·         AutoCAD
·         SolıdWorks ve SolıdCAM
·         CATIA
·         PROENGINEER
·         CIMATRON

·         MASTERCAM , 
      SURFCAM v.b….

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder