BLOGUMU ZİYARET ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM...

5 Ekim 2015 Pazartesi

CAD CAM Programları ve linkleriEndüstride en çok kullanılan CAD / CAM  Programları şunlardır :

·         AutoCAD                http://www.autodesk.com.tr/products/autocad/overview

·         Unigraphics NX       http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/

·         PowerMILL            http://www.delcam.com.tr/software/index.asp

·         ProENGINEER       http://www.ptc.com/product/creo/proengineer

·         CATIA                    http://www.3ds.com/tr-tr/

·         MASTERCAM       http://www.mastercam.com/en-us/

·         SolıdWorks             http://solidworks.com.tr

·          SolıdCAM              http://www.solidcam.com

·         IronCAD                 http://www.ironcad-turkey.com

4 Ekim 2015 Pazar

CNC tezgahlarında en çok karşılaşılan terimler ve anlamları

        Çeşitli CNC Teknik Terimlerin Dilimize Çevirisi

½ Axis Milling: CNC FrezeTezgahında aynı anda XY, XZ veya YZ eksenleri hareket eder.
Üçüncü eksen hareketi ardından gelir .
Örneğin ; Delik delme, klavuz çekme, sabit derinliklerde cep boşaltma.

2 Axis Turning (Lathe): 2 Eksen standart torna. Burada XZ eksenlerinde hareket vardır.
Tornada X ekseni çap, Z ekseni ise parçanın boyuna olan hareketi temsil eder.

3 Axis Milling: 2 ½ eksen harekete ilave olarak aynı anda XYZ eksenleri hareket edebilir.
Örneğin ;  vida takımı ile helisel hareket ile erkek veya dişi vida açma.

4 Axis Turning (Lathe): 4 Eksen torna olarak adlandıran bu tür tezgahlarda, torna aynasına bağlanan 
parçayı aynı anda iki takım birden keser.
Her bir takım karşılıklı duran ayrı bir tarete bağlıdır ve taretler senkronize olarak çalışır.

CNC TAKIM TEZGAHLARI İÇİN İDEAL ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

CNC TAKIM TEZGAHLARI İÇİN İDEAL ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

      CNC tezgahlarının sağlıklı çalışabilmeleri için yüksek derecede temizliğe sahip çevre koşullarına ihtiyaç vardır. 
     Tezgah imalatçısı firmalar tarafından önerilen ideal çalışma ortamı koşulları şunlardır:

a)      Tezgah kontrol üniteleri ısı, ışık, rutubet, vibrasyon ve voltaj değişmelerinden etkilendiği için bu hususlara dikkat edilmeli.
b)      Çalışma ortamı sıcaklığı ve rutubet oranı tezgah imalatçısı firmanın tavsiye ettiği değerler  
arasında olmalı.
       c)   Vibrasyon 0.5 g altında olmalı.
       d)   Kabul edilebilir voltaj değişmeleri +% 10, -%10
       e)   Voltaj düşmeleri maksimum 2.5 dalga olmalı.


       Eğer tezgahın çalışma ortam koşulları bu standart değerlere uymuyorsa imalatçı firma bakımla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyebilir.

CNC takım tezgahlarının çeşitleri

CNC TAKIM TEZGAHI ÇEŞİTLERİ

1) CNC TORNA TEZGAHLARI

2) CNC FREZE TEZGAHLARI

3) CNC İŞLEME MERKEZLERİ

4) CNC MATKAP TEZGAHLARI

5) CNC TAŞLAMA TEZGAHLARI

6) CNC PRES VE ZIMBALI DELİCİLER

7) TEL EREZYON TEZGAHI

8) ALEVLE KESME TEZGAHLARI

9)DİGER TÜR CNC TAKIM TEZGAHLARI

DNC ne demektir ?

DNC TEZGAHLARININ TANIMI VE ÖNEMİ

       Direkt Sayısal Kontrol ( DNC ), bir ana bilgisayar yardımıyla bir ya da birden fazla CNC takım tezgahının kontrol edilmesidir. 

       DNC ' de temel düşünce NC programı aktarma, saklama, işleme ve rapor işlemlerini gerçekleştirmektir. 

       Bu sistemde parça programı direkt olarak bilgisayardan CNC tezgahı ile bilgisayar arasında çift yönlü ( Tezgahtan bilgisayara, bilgisayardan tezgaha ) veri transferi vardır.
        
       DNC Sisteminin Temel Özellikleri :

- NC programının yönetimi ve programın elde edilmesi kolaydır.

- Birden fazla CNC tezgahı ile kullanılır.

- Uzun NC programlarının saklanma ve tezgahlara aktarılmaları mümkündür.

- İstenilen programlara ulaşmak ve programlarda değişiklikler yapmak kolaydır.

- Çift yönlü veri transferinde büyük ölçüde güvenlidir.

- Esnek imalat sistemleri ( FMS ) ile entegre edilebilir.


CNC ne demektir?

       ISO :  Uluslararası Standartlar Organizasyonu ( Kuruluşu )

     1. NC (NUMERİCAL   CONTROL)

Sayısal kontrol (NC –Numerical Control), takım tezgahlarının sayı harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesidir. Komutlar ilgili takım tezgahına veri blokları şeklinde yüklenir. Her veri bloğu tezgahın anlayabileceği bir dizi komuttan meydana gelir. Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır.

      2. CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) 

Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC- Computer Numerical Control), takım tezgahlarının sayısal komutlarla bilgisayar yardımıyla kontrol edilmesidir. 
                        
CNC Tezgahlarda, NC tezgahlardan farklı olarak bir bilgisayarlı kontrol ünitesi bulunur. Böylece NC programları ,kesicilerle ilgili bazı teknik ve ofset bilgileri kalıcı olarak tezgah hafızasında saklanabilir. Ayrıca imalatın her aşamasında programa müdahale edilir ve programda istenilen değişiklikler yapılır. Bilgisayardaki programda ,tezgahların hareketlerini kontrol etmek için harfler ve sayılardan oluşan komutlar kullanılır. (G ve M harfleri) Mesela programda G00 kodu ,takımın talaş kaldırmadan , koordinatları belirtilen noktaya gitmesini sağlamak için kullanılır.Aynı şekilde M03 ; takımın bağlı bulunduğu mili ,saat yönünde harekete başlatır ve belirli bir devirde dönmesini sağlar. M05 kodu ise , takımın bağlı bulunduğu milin durmasını sağlar. Endüstride kullanılan tüm CNC tezgahlarında, G (İngilizce okunuşu- ciy) ve M (İngilizce okunuşu - em ) kodları olarak ifade edilen bu özel kodlar  ISO (Uluslararası Standartlar Kuruluşu)tarafından standartlaştırılmıştır.


İlk CNC freze tezgahından günümüze NC teknolojisi hemen her alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.          Bu uygulamalardan bazıları şunlardır; tornalama, frezeleme, delme, taşlama, alevle kesme, bükme, form verme, üç boyutlu ölçme, elektro erozyon ve robot uygulamaları.

CNC TEZGAHLARDA KONTROL SİSTEMLERİ

         KONTROL SİSTEMLERİ :

     Endüstride en çok kullanılan Kontrol sistemleri şunlardır :

1.      Fanuc Kontrol Sistemi.

2.      Siemens  Kontrol Sistemi.

3.      Heidenhain Kontrol Sistemi.

4.      Mazatrol Kontrol Sistemi.

5.      Özel Kontrol Sistemleri.

    Fanuc ve Siemens kontrol sistemleri ;

CNC tezgahlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. ISO kodları ( M ve G kodları ) ile
programlama yapılmakta ve her kesici hareketi için bir G kodu kullanılmaktadır.
   
 ISO kodlama sistemini kullanan bir çok tezgah vardır.
Ancak G00 , G01 , G02 , G03 gibi temel kodların kullanımı diğer kontrol sistemleri ile aynı olmakla birlikte çevrim kodları ( döngüler ) farklı yazılmaktadır.
Bu firmalar arasındaki rekabetin sonucudur.

Çevrim ( Döngü ): Birden fazla operasyonu otomatik olarak yapan kodlara “çevrim” denir.

      Mazak ve Heidenhain gibi Kontrol Sistemleri ;

Diyalog ( soru – cevap ) yöntemini kullanmaktadır.

Soru – cevap yönteminde G kodlarını ezberlemeye gerek yoktur. Kullanıcı operasyon tipini menüden seçer , gerekli parametreleri girerek programlama yapar.